प्रतिनिधि रचनाए – दिनकर सोनवलकर

प्रतिनिधि रचनाए

पुस्तक – प्रतिनिधि रचनाए ( कविता संग्रह )

लेखक – दिनकर  सोनवलकर

सम्पर्क – श्री प्रतीक सोनवलकर, सयुक्त आयुक्त (विकास) कमिश्नर कार्यालय उज्जैन  9425490735

प्रकाशक – अक्षर विन्यास, उज्जैन

मूल्य – 100/-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *